Harriet H. Hofstede is orthopedagoog / GZ-psycholoog en werkzaam bij de Bascule, kinderpsychiatrische polikliniek Amsterdam-Noord. Daarnaast is zij therapeut (psychotherapie door beeld en begripsvorming). Zij is gespecialiseerd op het gebied van behandeling van kinderen na seksueel misbruik, kindermishandeling en de behandeling van kinderen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld. Verder is zij docent bij de RINO Noord-Holland, TNO Leiden in de JGZ-opleiding voor jeugdartsen en bij de rechercheschool in Zutphen (het horen van kinderen met een verstandelijke beperking).

Voorbeeld van een training: Het aanreiken van een inhoudelijk model om snel een dossier te analyseren en vanuit die kennis contact te maken met ouders en kinderen. Trainen van vaardigheden in moeilijke situaties (agressieve ouders, ouders met weerstand, pubers met weerstand, jonge kinderen die in de knel zitten, kinderen in crisissituaties, ouders en kinderen met een verstandelijke beperking).

Manier van werken: Harriet Hofstede spreekt vanuit 20 jaar ervaring in de jeugdhulpverlening aan kinderen en hun ouders die op de een of andere manier in de knel zitten. In hoog tempo zet zij een aantal herkenbare gesprekssituaties neer en geeft vanuit de praktijk van de cursisten tips op maat.

Een cursus van Bureau Hofstede biedt meestal ook een raamwerk voor handelen en een nieuwe manier van kijken en observeren. Cursisten ervaren dit als verfrissend en verhelderend. Een cursus van Bureau Hofstede werkt vaak volgens de formule 1/3 praktijkgericht,1/3 theorie en/of nieuwe manieren van kijken, 1/3 integratie in de bestaande en eigen manier van werken. De manier van werken is zowel serieus inhoudelijk alsook met humor vanuit kennis van zaken over het werkterrein van de medewerkers.

Kern-uitgangspunten zijn respect voor het kind en de ouders, oog hebben voor het belang van het kind, durf om door te vragen en bewustzijn van het eigen vakgebied en de grenzen. Dit alles geplaatst tegen de achtergrond van de meest recente ontwikkelingen in de hulpverlening. Bureau Hofstede werkt soms met acteurs en heeft een aantal vaste contacten met verschillende acteurs vanuit verschillende culturele achtergronden.

Meer informatie?

Voor informatie kunt u onderstaand formulier gebruiken; wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Velden gemarkeerd met een * dienen volledig ingevuld te worden.

Webdesign: Minus3