Harriet Hofstede

is GZ-psycholoog (BIG-geregistreerd), orthopedagoog en psychotherapeut beeldcommunicatie. Zij is tot 1 januari  2019 werkzaam geweest bij de Bascule, kinderpsychiatrische polikliniek Amsterdam. Zij is gespecialiseerd op het gebied van behandeling van kinderen na seksueel misbruik, kindermishandeling en de behandeling van kinderen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld. Verder is zij docent bij de RINO Noord-Holland, TNO Leiden in de JGZ-opleiding voor jeugdartsen. Als docent bij de RINO Amsterdam geeft zij les in de post-academische opleiding van psychologen, de opleiding voor KNJ-pschologen en schoolpsychologen.
Ook spreekt zij regelmatig op congressen (lezingen en workshops) en als dagvoorzitterschap.

Kern-uitgangspunten

Respect voor het kind en de ouders, oog hebben voor het belang van het kind, durf om door te vragen en bewustzijn van het eigen vakgebied en de grenzen. Dit alles geplaatst tegen de achtergrond van de meest recente ontwikkelingen in de hulpverlening. Plaatsbepaling en helderheid over wat wiens verantwoordelijkheid is, is nu meer dan ooit belangrijk voor een goede samenwerking tussen hulpverleners.
Bureau Hofstede werkt soms met acteurs en heeft een aantal vaste contacten met verschillende acteurs vanuit verschillende culturele achtergronden.

Trainingen op maat

Praten met kinderen, jongeren en ouders bij vermoedens van kindermishandeling

 • Praten met jongeren over sexualiteit en seksueel misbruik
 • Praten met kinderen, jongeren en ouders met een verstandelijke beperking
 • ‘Waar bemoei je je mee?!’
  Trainingen over omgaan met weerstand en het belang van transparant zijn en positionering van de hulpverlener
 • Trainingen op scholen voor leerkrachten, gericht op kindermishandeling en seksueel misbruik
 • Trainingen op scholen voor jongeren.
  Psycho-educatie en preventie, gericht op herkennen van grooming en de werkwijze van plegers van seksueel misbruik. De focus is niet op loverboys, maar op de eigen kring van familie en bekenden.
 • Ondersteuning van scholen, sportverenigingen en geloofsgemeenschappen bij actueel vermoeden van seksueel misbruik.
  Hoe om te gaan met ouders en media. Tips voor samenwerking met de zedenpolitie, ondersteuning van de schoolarts/GGD en organiseren van infomatie aan ouders en jongeren.

 

 

Manier van werken

Een cursus van Bureau Hofstede biedt meestal ook een raamwerk voor handelen en een nieuwe manier van kijken en observeren. Cursisten ervaren dit als verfrissend en verhelderend. Een cursus van Bureau Hofstede werkt vaak volgens de formule 1/3 praktijkgericht,1/3 theorie en/of nieuwe manieren van kijken, 1/3 integratie in de bestaande en eigen manier van werken. De manier van werken is zowel serieus inhoudelijk alsook met humor vanuit kennis van zaken over het werkterrein van de medewerkers.

Harriet Hofstede spreekt vanuit 30 jaar ervaring in de jeugdhulpverlening aan kinderen en hun ouders die op de een of andere manier in de knel zitten. In hoog tempo zet zij een aantal herkenbare gesprekssituaties neer vanuit eigen casuïstiek van de cursisten. De cursus eindigt met tips op maat die het vertrouwen in de eigen bestaande vaardigheden vergroten.